Mitä partio on?

Ainakin se on hyvin monipuolinen harrastus. Alle 15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla iso osa harrastusta on viikottaiset koloillat oman ryhmän kanssa, johon kuuluu suurinpiirtein samanikäisiä partiolaisia. Kokouksissa opetellaan erilaisia taitoja, jotka tulevat kulkemaan partiolaisen kanssa läpi elämän. Partion kasvatustavoitteet jakautuvat neljään näkökulmaan: suhde itseen, toisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Näiden teemojen sisällä suoritetaan monenlaisia aktiviteetteja. Perinteisten partiotaitojen kuten erätaitojen, ensiavun, ja suunnistuksen lisäksi aktiviteetteihin kuuluu kädentaitoja, vieraaseen kulttuuriin tutustumista, yhteistyön harjoittelua, liikuntaa, medialukutaitoa ja paljon, paljon muuta.

Koloilloissa opittuja taitoja kokeillaan käytännössä retkillä, partiotaitokisoissa ja leireillä, jotka ovat tärkeä osa partion toimintaa. Yön yli tehtäviä retkiä on tyypillisesti 1-2 per toimintakausi, jonka lisäksi ryhmät käyvät noin yhdessä partiotaitokilpailussa vuosittain. Retkillä yövytään joko sisätiloissa partiokämpissä tai ulkona teltoissa tai laavuissa. Lisäksi kesäisin järjestetään pidempiä leirejä, joille tyypillisesti tulee osallistujia useista lippukunnista. Suurleirejä järjestetään muutaman vuoden välein ja niille osallistuu esimerkiksi kaikki Espoon tai Pääkaupunkiseudun lippukunnat. Tällöin Evon metsiin rakennetaan tuhansien ihmisten suuruinen telttakaupunki, mikä on ehdottomasti kokemisen arvoinen elämys! Leirien lisäksi nuorten partioryhmät käyvät kesäisin tyypillisesti omilla vaelluksilla. Aluksi reissut kohdistuvat meille kotoisaan Nuuksioon, ja kokemuksen karttuessa vaelluksia tehdään muualle Suomeen ja vaeltajaikäisinä (18v) myös ulkomaille.

Partioon kuuluu seikkailua ja elämyksiä. Tärkeää on, että kaikki saavat tehdä ja kokea itse. Harrastukseen kuuluu se, että haastetaan itseään ja kokeillaan uusia asioita turvallisessa ympäristössä. Partiossa opetellaan myös vastuun kantoa pienestä pitäen. Nuoremmilla ikäkausilla tämä näkyy pieninä vastuutehtävinä. Vanhemmat partiolaiset osallistuvat oman toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lopulta samoajat ja vaeltajat johtavat omia ryhmiään sekä toimivat luottamustehtävissä yhdistyksessä.

Partioon kuuluu myös ystävät. Oman ryhmän oppii tuntemaan ja heistä tulee tärkeitä kavereita. Lippukunnan yhteisissä tapahtumissa tutustuu muuhun lippukuntaan. Isommilla leireillä on mahdollisuus tavata ihmisiä muista lippukunnista. Lisäksi tarpojaikäisille ja vanhemmille järjestetään kansainvälisiä leirejä, joilla tutustutaan muihin kulttuureihin ja tavataan partiolaisia ympäri maailmaa.