Ikäkaudet

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen akela. Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii taitoja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa, kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu pienempiin vartioihin. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojat keskittyvät syventämään ja soveltamaan seikkailijavaiheessa opittuja taitoja esimerkiksi ottamalla vastuuta omien retkien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He muodostavat 4–12 samoajan vartion. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat usein seikkailija- ja tarpojaikäisten ryhmänjohtajina.

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa. Lisäksi vaeltajat toimivat nuorempien ikäkausien ryhmänjohtajina ja muissa vastuutehtävissä.

Aikuiset, 23+ vuotiaat, mahdollistavat nuorten partiotoiminnan vapaaehtoistyöllään. He voivat toimia ryhmien, erityisesti sudenpenturyhmien akeloina, lippukunnan vastuutehtävissä ja erilaisissa projekteissa. Lisäksi aikuisille järjestetään myös omia partiotapahtumia. Lisää aikuisten partiotoiminnasta https://www.partio.fi/tule-mukaan/harrastus-aikuiselle/